Saobraćaj Kotora

Avio saobraćaj

Kotor se nalazi svega par kilometara od Aerodroma Tivat. Informacije: 082 671 337, 671 894

Željeznički saobraćaj

Glavni željeznički pravac je Bar-Podgorica-Beograd, a dalje iz Beograda dobra povezanost sa Evropom.

Autobuski saobraćaj

Do Bara postoje redovne autobuske linije. Kompleks autobuske stanice Kotor u vlasništvu je preduzeća AD Autoboka Kotor.
Kontakt: ul. Njegoseva 204, p.f.41, 85330 Kotor, MONTENEGRO
Telefon, fax: +382 82/322-111, +382 82/325-126

Brodski saobraćaj

Luka u Kotoru ima status luke za međunarodni saobraćaj.

Kopneni saobraćaj - Osiguranje vozila i drumarina

Za one koji dolaze u Kotor i Crnu Goru svojim vozilom, korisno je znati: Osiguranje vozila je obavezno i vrši se na graničnim prelazima. Od ove obaveze oslobođeni su građani država sa kojima Crna Gora ima specijalni dogovor. Tako zeleni karton važi za sledeće države: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Mađarska, Maroko, Malta, Njemačka, Grčka, Island, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Norveška, Portugal, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Svajcarska, Holandija, Velika Britanija, Tunis, Turska, Ukraina, Izrael i Iran.