Bedemi grada Kotora , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Bedemi grada Kotora

Kotor i njegov stari grad je jedan od rijetkih mediteranskih gradova koji je do danas sačuvao svoj fortifikacioni sistem. Kotorski bedemi su jedan od glavnih motiva i razloga za upis ovog grada i njegovog kulturno - istorijskog područja na Listu svjetske prirodne i kulturne baštine UNESCO-a, 1979. godine. Fortifikacioni sistem tvrđave i bedema razvijao se vjekovima Zidine su duge 4,5 km, visina na pojedinim mjestima dostiže i do 20 m, a debljina im varira od 2 do 16 metara . Na 260 m nadmorske visine nalazi se tvrđava San Giovanni, na čijoj osnovi ima tragova ilirskog doba.

Bedemi grada Kotora