Česma Karampana , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Česma Karampana

Česma Karampana - u prošlosti jedini izvor slatke vode u gradu. U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka , sa kraja XVII ili početka XVIII vijeka. Kovana ograda je djelo nekog od brojnih mastora kovača .

Česma Karampana