Crkva Blažene Ozane , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Crkva Blažene Ozane

Crkva Blažene Ozane ili crkva Svete Marije od rijeke sagrađena je 1221. godine, na mjestu ranije ranohrišćanske bazilike iz VI vijeka. U ovoj crkvi nekada se nalazila krstionica, što je otkriveno ispitivanjima nakon zemljotresa iz 1979. godine. Crkva je u XIV vijeku oslikana freskama koje su radili grčki majstori. U crkvi se danas nalaze mošti blažene Ozane, zbog čega Kotorani ovu crkvu i zovu Blažena Ozana .

Crkva Blažene Ozane