Crkva Svetog Nikole , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Crkva Svetog Nikole

Crkva Svetog Nikole - Izgradnja crkve počela je 1902., a završena je 1909. godine, o čemu govori natpis na fasadi. Crkva je sagrađena u pseudovizantijskom stilu. Ovo je jednobrodna građevina, a glavna fasada je uokvirena sa dva zvonika. Posebnu vrijednost u crkvi predstavlja ikonostas, rađen 1908. godine

Crkva Svetog Nikole