Glavna gradska vrata , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Glavna gradska vrata

U Kotor može ući kroz troja gradskih vrata od kojih su glavna Morska vrata koja su u današnjem obliku potiču iz XVI vijeka. Izražena su za vrijeme mletačkog providura Bernarda Renijera. Nekada je more dopiralo sve do ulaza, odnosno do samih morskih vrata. Građena su u renesansno-baroknom stilu, o čemu svjedoče stub i luk u Bunjato tehnici. Vrata su okružena masivnim kamenim blokovima, od kojih su sastavljeni i okolni kameni stubovi. Morskim vratima prolazimo kroz zasvedeni prolaz. Na desnoj strani nalazi se gotički reljef iz XV vijeka koji prikazuje Bogorodicu sa Hristom, na lijevoj strani je Sveti Tripun sa modelom grada, a na desnoj Sveti Bernard koji drži hostiju. Pored glavnih, u grad se može ući i kroz Sjeverna i Južna gradska vrata. Sjeverna gradska vrata su znatno manja od Morskih. Sagrađena su u spomen neuspjelog napada turskog admirala Hajrudina Barbarose 1539. godine. Južna gradska vrata ili Vrata od Gurdića nisu imala samo jednu kapiju ka

Glavna gradska vrata