Kneževa palata , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Kneževa palata

Kneževa palata sagrađena je u XVIII vijeku. Zajedno sa Kulom gradske straže svojom dužinom čini skoro cijelu zapadnu fasadu grada. U prošlosti je bila zvanično sjedište mletačkih providura. Služila je u različite vojne svrhe. Iako lišena svih arhitektonskih ukrasa, osim renesansnih konzola koje pridržavaju balkon, Kneževa palata ipak predstavlja jedan od značajnijih spomenika arhitekture grada Kotora.

Kneževa palata