Palata Beskuća , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Palata Beskuća

Palata Beskuća nastala je sredinom 18. vijeka. Palata je jednostavne forme bez mnogo dekorativnih elemenata . Najznačajniji ukrasni elemenat na palati je gotički portal, koji je pripadao porodici Bizanti. Portal predstavlja pravo remek djelo cvjetne gotike. Palata je pripadala sada već izumrloj porodici Beskuća koja se krajem XVIII vijeka posebno uzdigla i dobila plemstvo. Porodična legenda kaže da je konte Jozo Beskuća namjeravao da u svom posjedu ima sto kuća, pa da nakon toga promijeni prezime u Stokuća, ali mu to nije pošlo za rukom. Poslije nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka, palata je postala vlasništvo Opštine Kotor.

Palata Beskuća