Palata Bizanti , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Palata Bizanti

Palata Bizanti jednom je fasadom okrenuta ka Trgu od oružja, a drugom prema ulici koja vodi ka Trgu od brašna . Nastala je u XIV vijeku. Nakon zemljotresa 1667. godine, palata je promijenila svoj prvobitni izgled. Dodato je sjeverno krilo palate, o čemu svjedoči i grb sa inicijalima Nikole Bizantija i godinom gradnje 1674. na istočnom zidu palate. Oba krila palate povezuje unutrašnje dvorište sa stepeništem koje daje palati renesansni oblik. Prozori, portali, stepenište i krunište bunara sa porodičnim grbom imaju odlike baroka.

Palata Bizanti