Palata Buća , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Palata Buća

Palata Buća se nalazi nasuprot palate Pima. Njen današnji izgled ne oslikava istorijski značaj porodice Buća, jedne od najznačajnijih porodica u Kotoru. Izvorna gotička palata nastala je početkom XIV vijeka, ali je u nekom od zemljotresa znatno uništena. Obnovljena je nakon potresa 1667. godine, kada je dobila približno današnji oblik. Od raskošne gotičke palate ostala je samo jedna bifora sa zapadne strane, vidljiva jedino sa gradskih zidina.

Palata Buća