Palata Grgurina , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Palata Grgurina

Palata Grgurina pripadala je plemićkoj porodici Grgurina, nastala je u XVIII vijeku. Građena je u baroknom stilu, sa fasadom na kojoj dominiraju kameni balkoni sa balustradama. Posebno je interesantan originalno sačuvani raspored prostorija na spratovima po principu preuzetom iz Venecije: kuća gospodara ima četiri sobe i jedan salon. Danas se u palate nalazi Pomorski muzej Crne Gore, čija zbirka prikazuje razvoj pomorstva i kulturni nivo stanovnika Crnogorskog primorja i Boke.

Palata Grgurina