Trg od brašna , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Trg od brašna

Trg od brašna - Ulicom pored palate Bizanti dolazi se do Trga od brašna. Trg od brašna dobio je ime po magacinima za brašno, koji su se ranije tu nalazili. Na ovom trgu su palate plemićkih porodica Pima i Buća. Palata Pima svojom ljepotom dominira trgom. Nastala je nakon zemljotresa 1667. godine. Ulazni portal palate sa terasom građen je u renesansnom stilu, dok su prozori i gornji balkon, koji leži na 12 konzola, u baroknom stilu. Balkonska ograda je rad kotorskih kovača. Iznad glavnog portala nalazi se grb porodice Pima, koji pridržavaju dva anđela. Palata je obnovljena nakon zemljotresa 1979. godine .

Trg od brašna