Zgrada Arsenala , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Zgrada Arsenala

Zgrada Arsenala se nalazi u sjeveroistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime. Položaj Arsenala odredili su i uslovi na tom mjestu, a takođe i moćni bastion Citadela sa kulom Kampana na sjeverozapadnom uglu bedema Kotora, kao i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona Citadela. Na Trgu od oružja, pred Arsenalom, okupljali su se i opremali branioci grada pred nailaskom ratnih opasnosti kakva je, na primjer, bila najezda armade čuvenog gusara Hajrudina Barbarose, koja je 1539. godine doplovila pod Kotor, ali je poslije tri dana odstupila usljed otpora branilaca. U kotorskom Arsenalu opremljena je i ratna galija grada Kotora, zvana "Sveti Tripun". Do potpune izmjene izgleda i pregradnje početkom šezdesetih godina prošlog vijeka, ova građevina je imala veoma visoki i strmi krov i samo jedan sprat koji je stajao na moćnim svodovima iznad prizemlja, nad čijim je ulaznim vratima sačuvan natpis koji kaže da je to "Javno skladište materi

Zgrada Arsenala