Zgrada Napoleonovog pozorišta , Kotor

Pozicija: Kotor.biz / Zašto Kotor / Zgrada Napoleonovog pozorišta

Zgrada Napoleonovog pozorišta sagrađena je u XVIII vijeku. Francuske okupacione vlasti su 1810. godine ovu zgradu sasvim preuredile kako bi uspostavile stalno pozorište, jedno od prvih na ovim prostorima. Da bi se mogla preurediti u pozorište, jedna fasada - sjeverna je morala biti srušena. Ova zgrada je bila znatno oštećena u zemljotresu 1979. godine, kada joj je bila skoro potpuno uništena južna fasada. Obnova fasade izvedena je u svim detaljima radom akademskih vajara i graditelja iz Makedonije. Unutrašnjost objekta je u potpunosti adaptirana za potrebe otvaranja ekskluzivnog ugostiteljsko-zabavnog objekta .

Zgrada Napoleonovog pozorišta